Praktisch onderwijs

Als leren uit een boek moeizaam gaat brengt Het Doelab de betekenis weer terug.

Iedere school heeft leerlingen waarbij het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen met alle extra ondersteuning nog steeds de stof niet goed. Deze kinderen krijgen verlengde instructie, mogen aan de instructietafel werken en als ze geluk hebben hoeven ze wat minder opgaven doen. Ze zien de andere kinderen gemakkelijk door de leerstof heengaan en krijgen voortdurend het gevoel van afwijzing en tekort schieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld is dan het gevolg hiervan. Deze kinderen hebben vaak moeite met de uitvoerende executieve functies zoals plannen en ordenen. Iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met Remedial Teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Maar de context blijft ontbreken. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Als een kind dan ook nog een vaste mindset heeft is de frustratie groot.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Als leren uit een boek moeizaam gaat brengt

Het Doelab de betekenis weer terug.

Iedere school heeft leerlingen waarbij het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen met alle extra ondersteuning nog steeds de stof niet goed. Deze kinderen krijgen verlengde instructie, mogen aan de instructietafel werken en als ze geluk hebben hoeven ze wat minder opgaven doen. Ze zien de andere kinderen gemakkelijk door de leerstof heengaan en krijgen voortdurend het gevoel van afwijzing en tekort schieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld is dan het gevolg hiervan. Deze kinderen hebben vaak moeite met de uitvoerende executieve functies zoals plannen en ordenen. Iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met Remedial Teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Maar de context blijft ontbreken. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Als een kind dan ook nog een vaste mindset heeft is de frustratie groot.

Passend Onderwijs

Het Doelab geeft de betekenis weer terug, brengt plezier in het leren en zelfvertrouwen groeit. Begrijpend lezen door een recept te volgen, rekenen door te tuinieren en fijne motoriek door te naaien.  Zo zou onderwijs moeten zijn!  

Thema techniek en ICT

Het Doelab maakt een flipperkast en filmt ondertussen een vlog. Daarin wordt iedere stap gefilmd. Kinderen editen zelf de vlog en laten het zien aan de klas.

Praktijk leren

Thema werken met stof

Het Doelab heeft leren werken met een naaimachine. Hoeveel vierkantjes passen er in een kussensloop van 40×40 cm? Meetkunde en fijne motoriek kwamen volop aan bod.

Mindset training

Het Doelab wordt getraind in de juiste mindset. Soms een losse les tussen thema’s door maar meestal terwijl de kinderen aan producten werken. Wat doe je als het moeilijk wordt?

Wetenschap en Techniek

Mindset

De manier waarop kinderen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken.

Iedereen die iets nieuws leert staat voor een uitdaging, waarbij de intelligentie ondergeschikt is aan de Mindset. Doordat we in een prestatiecultuur leven worden kinderen bang om te falen en kiezen ze voor de makkelijke weg. Fouten maken in deze cultuur resulteert in een negatief zelfbeeld. Als je voor een uitdaging komt te staan en je geeft bij voorbaat al op omdat je gelooft dat je het toch niet kan en comfortabel blijft zitten in de zone van de eigen ontwikkeling dan leer je vrij weinig. In het Doelab geven we les om de juiste houding aan te nemen om tot leren te komen.

In het Doelab werken we vanuit de visie van Carol Dweck en gebruiken we de leerkuil van James Nottingham om inzichtelijk te maken hoe het proces van leren gaat. Kinderen die leren doorzetten, blijven proberen, andere manieren zoeken om tot een goed resultaat te komen en obstakels overwinnen, gaan door de leerkuil en groeien.
Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groei mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je een vaste mindset kunt veranderen in een groei mindset. Volwassenen spelen hierbij een cruciale rol.

Het Doelab

Het Doelab is basisonderwijs met een ontwikkelings- en ervaringsgericht karakter.

Het Doelab wordt aangeboden in Amsterdam e/o. Groepen kinderen (6 kinderen) uit dezelfde bouw ontvangen ondernemend en praktisch onderwijs voor een aantal uur per week voor het hele schooljaar. Op een Doelab-dag komt zo iedere bouw aan de beurt zodat er 18 kinderen succeservaringen opdoen die ze weer mee terug nemen naar de klas. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen hebben een praktisch karakter. We werken aan dezelfde onderwijsdoelen als in de klas maar dan vertaald naar de praktijk. Rekenen en taal terwijl de leerlingen lekker aan de slag zijn met onder andere ICT, techniek, koken, tuinieren, textiele werkvormen, stages en boodschappen doen. We doorbreken de muren van een klaslokaal en betrekken de maatschappij in onze lessen. Maatschappelijke betrokkenheid vinden wij dan ook erg belangrijk.

Naast de algemene reken-, taal- en motorische doelen werken we ook aan persoonlijke leer doelen. Deze richten zich met name op de mindset.
Kinderen stromen in september of februari in en blijven minimaal 6 maanden in het Doelab. Als we zien dat een kind genoeg vaardigheden heeft geleerd en succeservaringen heeft opgedaan, kan hij uitstromen waardoor er weer een plek vrij komt. Ieder schooljaar wordt er een POP-gesprek gehouden en de doelen die daaruit voortkomen neemt de leerling mee naar de klas. Ouders en leerkrachten worden wekelijks op de hoogte gehouden middels een digitaal verslag en social media.

Speciaal onderwijs

Kinderen die in aanmerking komen

De leerling loopt vast in de klas op cognitief niveau en heeft minimaal 2 kenmerken;

  • moeite met abstract leren (van het platte vlak)
  • ondersteuning nodig bij taakaanpak / werkhouding (executieve functies)
  • faalangst of negatief zelfbeeld 
  • ondersteuning nodig op gebied van sociale vaardigheden

Ook een Doelab op uw school?

Volledig verzorgd of uw eigen leerkracht laten opleiden

Ben je enthousiast geraakt en zie je ook de noodzaak in om een Doelab op jullie school te draaien?
Zijn er minimaal 12 leerlingen die het verdienen om succes te ervaren? Dat komen we graag de mogelijkheden bespreken!

We kunnen een opgeleide leerkracht leveren die een Doelab dag gaat draaien of we leiden een leerkracht binnen de eigen formatie op. Het is mogelijk om 1 of meerdere dagen het Doelab af te nemen afhankelijk van de behoefte van de school. We werken vanuit de visie van Growth Mindset en vinden het belangrijk dat het team daarvan op de hoogte is. Als de school voor het Doelab kiest, hoort daar ook een korte training bij zodat er een goede transfer naar de klas is.

Liever een eigen leerkracht het Doelab laten draaien? Om eigenaarschap te vergroten en de kennis zelf in huis te halen, bieden we een opleiding zodat de leerkracht zelf het Doelab onderwijs kan geven. Deze opleiding start met een trainingsdag. Gedurende het schooljaar zijn er 4 intervisiebijeenkomsten en een supervisiedag. Ook het team ontvangt een korte training van 1,5 uur. Na het voltooien van de opleiding met een voldoende is de leerkracht en de school gecertificeerd. In de jaren die volgen blijft de leerkracht toegang houden tot het online lesmateriaal en wordt uitgenodigd voor bijscholing. Voor scholen buiten regio Amsterdam bestaat de opleiding uit één trainingsdag, één studiedag en één supervisiedag. De school ontvangt tevens de teamtraining van 1,5 uur. Voor meer info zie studiegids.

In Amsterdam is er de subsidie VLOA Kansenaanpak die aangevraagd kan worden voor een Doelab op school.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!

CRKBO
Het Doelab staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Beebot
Professionalisering

Petra van Bemmel

Oprichter en leerkracht die zichzelf heeft bewezen in betekenisvol onderwijs.

Petra van Bemmel is oprichter en directeur van het Doelab. Ze heeft het Doelab in 2015 mogen ontwikkelen op een school van AWBR wat is ontstaan als tegengeluid op de toenemende meer- en hoogbegaafdheidsklassen. Het Doelab is ontwikkeld om de kansen van de leerlingen die moeite hebben met abstract leren te vergroten. Om meer leerlingen van dit onderwijs te laten genieten is Petra in 2018 zelfstandig geworden om op nog meer scholen in Amsterdam het Doelab onderwijs te geven. Doelab is een groot succes gebleken en draait op 21 scholen binnen 5 besturen in Amsterdam. Petra heeft 4 jaar binnen het Doelab lesgegeven op diverse scholen waarin ze heeft ervaren wat werkt en succesvol blijkt. Haar werk richt zich nu op het ontwikkelen van lessen, opleiden van leerkrachten, teamtrainingen geven en het aansturen van het Doelab-team. Petra heeft een OGO achtergrond en haalt haar inspiratie uit alledaagse dingen waarvan we vergeten zijn dat het leerzaam is. Zo is zij in staat om van theedoeken vouwen een vouwles te maken voor de onderbouw, stages te organiseren, technieklessen te ontwerpen, ICT aan te bieden of rekenlessen te ontwerpen met lego. Ze kijkt naar de omgeving van de school en haalt deze de school in. Ze werkt bij voorkeur thematisch en vooral betekenisvol. Petra heeft ervaring opgedaan in het buitenland met IPC, NTC en heeft kennis van Visible learning en is specialist in Growth Mindset.

Simone de Graaf

Coördinator Doelab en leerkracht

Simone de Graaf is naast leerkracht Doelab ook coördinator. Zo houdt ze feeling met het lesgeven en draagt zorg dat de leerkrachten het Doelab goed kunnen uitvoeren. Ze begeleidt Petra bij het geven van team- en ouderpresentaties en samen leiden ze het leerteam. Simone heeft ervaring in het begeleiden van leerlingen met gedragsproblematieken en nieuwkomers met een achterstand in de Nederlandse taal. Daarnaast heeft zij ook faalangsttraining gegeven op het Expertisecentrum Innoord, met name bij kinderen die het vertrouwen in zichzelf enigszins zijn kwijtgeraakt, hetgeen we soms ook zien bij leerlingen die deelnemen aan het Doelab. Tijdens alle begeleiding en trainingen kwam zij erachter dat de mindset-training die wordt gebruikt tijdens het Doelab essentieel is voor het onderwijs. Geloof in jezelf en dus een Growth Mindset als sleutel om verder te komen.

Neem vrijblijvend contact op

Doelab Amsterdam B.V.
email

info@doelab.nl

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur

+31 (0)6 461 012 96

KVK nr

76346641