"Het Doelab leert onze kinderen op een praktische manier om bewust te worden van de manier waarop zij leren en is daarom een welkome aanvulling op ons reguliere aanbod."

Michiel Kraal-Yilmaz leerkracht Doelab op de Springstok van OOADA

“Onze praktisch gerichte kinderen ervaren successen tijdens de lessen van het Doelab waardoor hun zelfvertrouwen groeit.”

Jolanda Buitenhuis directeur Narcis Querido van AWBR

“Een verrijking van ons onderwijs. Dit gun je alle kinderen.”

Maryse Bakels Doelab-leerkracht op De Witte Olifant van OOADA

“Doelab draagt bij aan de persoonlijke talentroute voor kinderen op Het Vogelnest. Zij krijgen een passend aanbod en vooral meer leerplezier!"

Ingeborg Pheifer Directeur Vogelnest van Innoord

Wil je naast een plusklas ook een klusklas?

Mis je inspiratie of wil je doelmatig werken met een les methode?

Met onze training wordt jij de klusklas specialist binnen de school!

Passend Onderwijs

Als leren uit een boek moeizaam gaat, brengt het Doelab de betekenis weer terug!

Iedere school heeft leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen – ondanks alle extra ondersteuning – nog steeds de stof niet goed. Het aanbod blijkt te abstract of niet concreet genoeg. Deze leerlingen hebben vaak moeite met de executieve functies zoals plannen en ordenen. Iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met remedial teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Echter, de context ontbreekt nog steeds. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Ondertussen zien ze de andere leerlingen gemakkelijk door de leerstof heen gaan en krijgen het gevoel van afwijzing en tekortschieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld liggen op de loer wat een vruchtbare bodem is voor het ontwikkelen van een vaste mindset.

Sinds 2015 ontwikkelt Doelab passend onderwijs voor deze leerlingen. De lessen zijn een combinatie van praktisch leren en mindsettraining waarbij de leerdoelen zijn aangepast op niveau en competentie.

Het Doelab traint leerkrachten en onderwijsondersteuners uit heel Nederland om binnen de eigen school Doelab onderwijs te implementeren.

Effectieve les methode

In schooljaar 2020/2021 heeft Oberon een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd: “Hierbij concluderen we dat de ouders en leerkrachten goede vooruitgang zien bij de leerlingen die deel hebben genomen aan Doelab. Wanneer we de leraren en ouders vragen wat de belangrijkste oorzaken voor de positieve opbrengsten zijn, geven beide groepen aan dat dit voornamelijk komt door de persoonlijke aandacht die tijdens Doelab geboden wordt. De leraren waarderen daarnaast ook de doelgerichte insteek van het Doelab, terwijl de helft van de ouders ook het inhoudelijk sterke programma als een reden voor de opbrengsten benoemt.”

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Als leren uit een boek moeizaam gaat brengt Het Doelab de betekenis weer terug!

Iedere school heeft leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen – ondanks alle extra ondersteuning – nog steeds de stof niet goed. De stof blijkt te abstract, niet concreet genoeg. In de huidige situatie – zonder Doelab – krijgen deze leerlingen een verlengde instructie, mogen aan de instructietafel werken en als ze geluk hebben hoeven ze wat minder opgaven te doen. Ze zien de andere leerlingen gemakkelijk door de leerstof heen gaan en krijgen het gevoel van afwijzing en tekortschieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld zijn dan de gevolgen. 

Deze leerlingen hebben vaak moeite met de executieve functies zoals plannen en ordenen. Iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met remedial teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Echter, de context ontbreekt nog steeds. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Als een leerling dan ook nog een vaste mindset heeft, is de frustratie groot.

Het Doelab ontwikkelt sinds 2015 onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met het abstracte niveau binnen de klas. Het betreft praktijklessen met dezelfde kerndoelen als in de klas maar aangepast op niveau en competentie. 

Passend Onderwijs

Het Doelab geeft de betekenis weer terug, brengt plezier in het leren en het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit. Begrijpend lezen door een recept te volgen, rekenen door te metselen en fijne motoriek door te naaien. Zo zou onderwijs moeten zijn!  

Wetenschap en Techniek

Wetenschap en techniek

Het Doelab doet veel aan wetenschap en techniek. Met computational thinking leren de leerlingen programmeren en dit te verbinden aan een product.

Praktijk leren

Praktijk leren

De leerlingen van het Doelab leren werken met een naaimachine. Hoeveel vierkantjes passen er in een kussensloop van 40×40 cm? Meetkunde en fijne motoriek komen volop aan bod.

Mindset

Mindset training

De leerlingen van het Doelab worden getraind in de juiste mindset, terwijl ze praktisch bezig zijn. Wat doe je als het moeilijk wordt? Oftewel: heb je de juiste mindset om met tegenslag om te gaan?

Wetenschap en Techniek

Mindset

Hoe kijken leerlingen naar hun eigen intelligentie? En is het van invloed op de groei die ze doormaken?

Iedereen die iets nieuws leert staat voor een uitdaging, hoe je daarmee omgaat is bepalend voor het succes. De intelligentie is dus ondergeschikt is aan de mindset. We leven in een prestatiecultuur, waardoor leerlingen bang zijn om fouten te maken. Het gevolg is een vaste mindset waarbij ze kiezen voor de makkelijke weg.

In deze situatie leert een kind vrij weinig en de gevolgen zijn groot: het kind gaat de uitdaging niet meer aan, het geeft bij voorbaat op, heeft geen geloof in eigen kunnen en blijft hangen in de veilige comfortzone. Het Doelab doorbreekt deze negatieve spiraal want wij geven les om de juiste houding aan te nemen om tot leren te komen.

Van vaste mindset naar groeimindset.

Een vaste mindset belemmert de ontwikkeling. Die vaste mindset wordt door de werkwijze van het Doelab omgezet naar een groeimindset. Deze groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. De juiste feedback van de leerkracht speelt een cruciale rol bij deze transitie.

In het Doelab werken we vanuit de visie van Carol Dweck en gebruiken we de leerkuil van James Nottingham om inzichtelijk te maken hoe het proces van leren gaat. Leerlingen die leren doorzetten, blijven proberen, andere manieren zoeken om tot een goed resultaat te komen en obstakels overwinnen, gaan door de leerkuil. Je ziet ze groeien!

Het Doelab

De lesmethode in de praktijk

Onze lesmethode richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid, het uitbouwen van competenties en het bevorderen (en teruggeven) van een positief zelfbeeld. Ondertussen werken de leerlingen aan cognitieve doelen. Meten door een Bee-Bot te programmeren, rekenen tijdens het metselen, begrijpend lezen door een recept te volgen, spelling door spelregels uit te schrijven en rekenen met geld bij de supermarkt. Het is passend onderwijs voor leerlingen die wat extra’s nodig hebben. De Doelab methode bevat 18 thema’s met ruim 4 jaar aan lesinhoud en is ontwikkeld voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 waarbij zij in kleine groepjes praktisch onderwijs genieten. De lessen zijn geschikt voor groepjes van 6 leerlingen van anderhalf uur.

Enkele voorbeelden van praktisch leren:
De leerlingen leren…

 • wat een wiskundige béziercurve is en hoe je hiermee kunst maakt
 • hoe je een onderneming opzet en wat inkoop, omzet en winst is
 • een parallel stroomkring aanleggen zodat alle lampen in een huis branden
 • een keukenschort naaien dat ze kunnen dragen als ze gaan koken

Kortom, we doorbreken de muren van een klaslokaal en leiden leerlingen op tot burgers waar de maatschappij wat aan heeft. 

Doelen en transfer naar de klas

In iedere les staat een leer-, maak-, techniek- en denkdoel centraal. We bieden leervaardigheden aan die een groeimindset stimuleren. Leervaardigheden zijn essentieel om tot leren te komen, daarom stimuleren we een samenwerking met de groepsleerkracht zodat de leerling deze ook kan inzetten in de klas. Vanuit een samenwerking kunnen we de leerlingen een stapje verder helpen in hun ontwikkeling. Wij adviseren dan ook bij de implementatie om een korte teamtraining Mindset & Feedback in te plannen. Daarmee bevorder je een transfer en vergroot je het draagvlak binnen het team.

Speciaal onderwijs

Leerlingprofiel

De leerling loopt vast in de klas op cognitief niveau en heeft minimaal twee kenmerken:

 • Moeite met abstract leren van het platte vlak;
 • Ondersteuning nodig bij taakaanpak/werkhouding (executieve functies);
 • Er is sprake van een negatief zelfbeeld of faalangst of behoort tot het risico om dit te ontwikkelen;  
 • Er is ondersteuning nodig op het gebied van sociale vaardigheden.

CRKBO training tot specialist

Trainingen en certificering

Door een leerkracht (of onderwijsondersteunend personeelslid) binnen de school op te leiden is het mogelijk een Doelab klas te implementeren en de methode in huis te halen. Deze training, opgedeeld in vier jaar, voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De leerkracht of onderwijsondersteuner begint met Training A. Tijdens twee opeenvolgende trainingsdagen verwerft de docent vaardigheden in het toepassen van de Doelab-methode. Later in het schooljaar wordt een derde trainingsdag gepland en een praktijkdag op de eigen school voor intervisie.

De leerkracht is minimaal 1 dag werkzaam op een school die het Doelab onderwijs faciliteert en is in gelegenheid om minimaal 20 Doelab lessen binnen een jaar uit te voeren. De lesmap wordt in drie delen verstrekt tijdens de trainingen. 

Voor meer info zie brochure.

Aanvangsdata training A schooljaar 2023/2024:

– donderdag 12 oktober en vrijdag 13 oktober 2023 (nog 2 plekken vrij)
– donderdag 16 november en vrijdag 17 november 2023
– maandag 11 december en dinsdag 12 december 2023
– maandag 22 januari en dinsdag 23 februari 2024
– donderdag 29 februari en vrijdag 1 maart 2024
– maandag 18 maart en dinsdag 19 maart 2024
– donderdag 18 april en vrijdag 19 april 2024
– maandag 13 mei en dinsdag 14 mei 2024
– donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni 2024
 

Volledig verzorgd

Ben je enthousiast geraakt en zie je ook de noodzaak in om het Doelab op school te implementeren maar heb je geen formatieruimte? Dan bieden wij in regio Amsterdam de mogelijkheid om het Doelab op school te komen verzorgen met een gekwalificeerde leerkracht. Daarvoor hebben we een lokaal nodig waar de lessen gegeven kunnen worden en minimaal twaalf leerlingen die het verdienen om succes te ervaren.

Tevens bieden we in regio Amsterdam een intensieve opleiding aan om onder leiding van een coach een leerkracht binnen de eigen formatie te trainen volgens het principe: voordoen, samendoen en alleen doen. We werken vanuit de visie van Growth Mindset en vinden het belangrijk dat het team daarvan op de hoogte is. Indien de school met een leerkracht vanuit het Doelab gaat werken, hoort daar ook een teamtraining bij zodat er een goede transfer naar de klas ontstaat.

Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

CRKBO
Het Doelab staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Subsidies voor primair onderwijs

De leerlingen die het al moeilijk hadden, hebben nog meer achterstand opgelopen, waardoor de behoefte aan passend onderwijs is toegenomen. Scholen gebruiken gemeentelijke subsidies of de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om Doelab onderwijs te implementeren. 

Informeer bij het samenwerkingsverband wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie of een presentatie: neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Speciaal onderwijs

De voordelen van Doelab op een rij:

 • Gemotiveerde en betrokken leerlingen
 • Passend onderwijs zoals dit bedoeld is
 • Optimale talentontwikkeling
 • Blije leerlingen, ouders en leerkrachten

Ben je op zoek naar invulling voor een studiedag of teambuilding?

Wij verzorgen trainingen waarbij de leerkrachten de handen uit de mouwen steken.

Zij leren een nieuwe techniek (W&T) en ondertussen leren ze meer over mindset. Twee vliegen in één klap!

Ideaal als middagprogramma na een lange vergadering bijvoorbeeld. 

Interesse? Wij bieden een programma aan op maat, dus we gaan graag met je in overleg. 

Doelab werkt onder andere samen met:

Neem vrijblijvend contact op

Doelab
email

info@doelab.nl

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur

020-2232224

Adres

Nieuwendammerkade 28C-3, 1022 AB Amsterdam         (betaald parkeren €1,60 p/u)

KVK nr

76346641