"Het Doelab leert onze kinderen op een praktische manier om bewust te worden van de manier waarop zij leren en is daarom een welkome aanvulling op ons reguliere aanbod."

Michiel Kraal-Yilmaz leerkracht Doelab op de Springstok van OOADA

“Onze praktisch gerichte kinderen ervaren successen tijdens de lessen van het Doelab waardoor hun zelfvertrouwen groeit.”

Jolanda Buitenhuis directeur Narcis Querido van AWBR

“Een verrijking van ons onderwijs. Dit gun je alle kinderen.”

Maryse Bakels Doelab-leerkracht op De Witte Olifant van OOADA

“Doelab draagt bij aan de persoonlijke talentroute voor kinderen op Het Vogelnest. Zij krijgen een passend aanbod en vooral meer leerplezier!"

Ingeborg Pheifer Directeur Vogelnest van Innoord

Praktisch onderwijs

Als leren uit een boek moeizaam gaat, brengt het Doelab de betekenis weer terug.

Iedere school heeft leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen – ondanks alle extra ondersteuning – nog steeds de stof niet goed. De stof blijkt te abstract, niet concreet genoeg. In de huidige situatie – zonder Doelab – krijgen deze leerlingen een verlengde instructie, mogen aan de instructietafel werken en als ze geluk hebben hoeven ze wat minder opgaven te doen. Ze zien de andere leerlingen gemakkelijk door de leerstof heen gaan en krijgen het gevoel van afwijzing en tekortschieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld zijn dan de gevolgen.

Deze leerlingen hebben vaak moeite met de executieve functies zoals plannen en ordenen. Iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met remedial teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Echter, de context ontbreekt nog steeds. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Als een leerling dan ook nog een vaste mindset heeft, is de frustratie groot.

Het Doelab ontwikkelt sinds 2015 onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met het abstracte niveau binnen de klas. Het betreft praktijklessen met dezelfde kerndoelen als in de klas maar aangepast op niveau en competentie.

Passend onderwijs

Als leren uit een boek moeizaam gaat brengt Het Doelab de betekenis weer terug.

Iedere school heeft leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen – ondanks alle extra ondersteuning – nog steeds de stof niet goed. De stof blijkt te abstract, niet concreet genoeg. In de huidige situatie – zonder Doelab – krijgen deze leerlingen een verlengde instructie, mogen aan de instructietafel werken en als ze geluk hebben hoeven ze wat minder opgaven te doen. Ze zien de andere leerlingen gemakkelijk door de leerstof heen gaan en krijgen het gevoel van afwijzing en tekortschieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld zijn dan de gevolgen. 

Deze leerlingen hebben vaak moeite met de executieve functies zoals plannen en ordenen. Iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met remedial teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Echter, de context ontbreekt nog steeds. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Als een leerling dan ook nog een vaste mindset heeft, is de frustratie groot.

Het Doelab ontwikkelt sinds 2015 onderwijs voor leerlingen die moeite hebben met het abstracte niveau binnen de klas. Het betreft praktijklessen met dezelfde kerndoelen als in de klas maar aangepast op niveau en competentie. 

Het Doelab geeft de betekenis weer terug, brengt plezier in het leren en het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit. Begrijpend lezen door een recept te volgen, rekenen door te metselen en fijne motoriek door te naaien. Zo zou onderwijs moeten zijn!  

Thema techniek en ICT

Het Doelab doet veel aan computial thinking en techniek. Zo leren de leerlingen programmeren en dat te verbinden aan een product.

Thema werken met stof

De leerlingen van het Doelab leren werken met een naaimachine. Hoeveel vierkantjes passen er in een kussensloop van 40×40 cm? Meetkunde en fijne motoriek komen volop aan bod.

Mindset training

De leerlingen van het Doelab worden getraind in de juiste mindset, terwijl ze praktisch bezig zijn. Wat doe je als het moeilijk wordt? Ofwel: heb je de juiste mindset om met tegenslag om te gaan?

Mindset

Hoe kijken leerlingen naar hun eigen intelligentie? En is het van invloed op de groei die ze doormaken?

Iedereen die iets nieuws leert staat voor een uitdaging, hoe je daarmee omgaat is bepalend voor het succes. De intelligentie is dus ondergeschikt is aan de mindset. We leven in een prestatiecultuur, waardoor leerlingen bang zijn om fouten te maken. Het gevolg is een vaste mindset en ze kiezen voor de makkelijke weg.

In deze situatie leert een kind vrij weinig en de gevolgen zijn groot: het kind gaat de uitdaging niet meer aan, het geeft bij voorbaat op, heeft geen geloof in eigen kunnen en blijft hangen in de eigen veilige comfortzone. Het Doelab doorbreekt deze negatieve spiraal. In het Doelab geven we les om de juiste houding aan te nemen om tot leren te komen.

Van vaste mindset naar groei-mindset.

Een vaste mindset belemmert de ontwikkeling. Die vaste mindset wordt door de werkwijze van het Doelab omgezet naar een groei-mindset. Deze groei-mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. De juiste feedback van de leerkracht speelt een cruciale rol bij deze transitie.

In het Doelab werken we vanuit de visie van Carol Dweck en gebruiken we de leerkuil van James Nottingham om inzichtelijk te maken hoe het proces van leren gaat. Leerlingen die leren doorzetten, blijven proberen, andere manieren zoeken om tot een goed resultaat te komen en obstakels overwinnen, gaan door de leerkuil. Je ziet ze als het ware groeien!

Het Doelab

In de praktijk.

Groepen leerlingen (zes leerlingen) ontvangen ondernemend en praktisch onderwijs voor het hele schooljaar. De lessen duren anderhalf uur. Op een Doelab-dag komen drie groepen aan bod, zodat achttien leerlingen succeservaringen opdoen die ze weer mee terugnemen naar de klas. De meeste scholen kiezen voor Doelab-onderwijs op 1 of 2 dagen per week, afhankelijk van de behoefte. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen hebben een praktisch karakter. We werken aan dezelfde onderwijsdoelen als in de klas, maar dan vertaald naar de praktijk.

Enkele voorbeelden van praktisch leren
De leerlingen zijn onbewust druk bezig met kerndoelen, terwijl zij…

 • een digitale dobbelsteen programmeren op de microbit
 • reclame maken en een kasboek bijhouden voor hun onderneming
 • een parallel stroomkring maken om led-lampjes te laten branden
 • een keukenschort naaien dat de leerlingen dragen als ze gaan koken

Kortom, we doorbreken de muren van een klaslokaal en leiden leerlingen op tot burgers waar de maatschappij wat aan heeft. Van leren lassen tot houtbewerken, bakken en metselen.

Persoonlijke leerdoelen

Naast de algemene reken-, taal- en motorische doelen werken we ook aan persoonlijke leerdoelen. Deze richten zich met name op de mindset. Ieder schooljaar wordt er een POP-gesprek gehouden. De leerdoelen die daaruit voortkomen neemt de leerling mee naar de klas. Ouders en leerkrachten worden wekelijks op de hoogte gehouden middels een digitaal verslag en social media.

Kinderen die in aanmerking komen

De leerling loopt vast in de klas op cognitief niveau en heeft minimaal twee kenmerken:

 • moeite met abstract leren (van het platte vlak)
 • ondersteuning nodig bij taakaanpak/werkhouding (executieve functies)
 • faalangst of negatief zelfbeeld 
 • ondersteuning nodig op gebied van sociale vaardigheden

Ook een Doelab op jouw school?

Volledig verzorgd in regio Amsterdam

Ben je enthousiast geraakt en zie je ook de noodzaak in om een Doelab op jullie school te draaien? Zijn er minimaal twaalf leerlingen die het verdienen om succes te ervaren? Dan komen we graag de mogelijkheden bespreken!

We kunnen een opgeleide leerkracht leveren die een Doelab-dag gaat draaien. Of we leiden een leerkracht binnen de eigen formatie op. Het is mogelijk om één of meerdere dagen het Doelab af te nemen, afhankelijk van de behoefte van de school. We werken vanuit de visie van Growth Mindset en vinden het belangrijk dat het team daarvan op de hoogte is. Als de school voor het Doelab kiest, hoort daar ook een training bij, zodat er een goede transfer naar de klas is.

Trainingen en licenties

Om eigenaarschap te vergroten en kennis in huis te halen bieden we trainingen en licenties aan, zodat de leerkracht zelf het Doelab-onderwijs kan geven bij jullie op school. De trainingen worden aangeboden in vier jaarlicenties en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De leerkracht (of onderwijsondersteunend personeelslid) is minimaal 1 dag werkzaam op een school die het Doelab onderwijs faciliteert en is in gelegenheid om minimaal 20 Doelab lessen binnen een jaar uit te voeren.

Voor meer info zie studiegids.

crkbo_Instelling_200
Het Doelab staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Subsidies voor primair onderwijs

De leerlingen die het al moeilijk hadden, hebben nog meer achterstand opgelopen, waardoor de behoefte aan passend onderwijs is toegenomen. Het Doelab is een succesvolle interventie en is vanuit Gemeente Amsterdam als een olievlek landelijk aan het uitbreiden. In schooljaar 2020/2021 heeft Oberon een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd: “Hierbij concluderen we dat de ouders en leerkrachten goede vooruitgang zien bij de leerlingen die deel hebben genomen aan Doelab. Wanneer we de leraren en ouders vragen wat de belangrijkste oorzaken voor de positieve opbrengsten zijn, geven beide groepen aan dat dit voornamelijk komt door de persoonlijke aandacht die tijdens Doelab geboden wordt. De leraren waarderen daarnaast ook de doelgerichte insteek van het Doelab, terwijl de helft van de ouders ook het inhoudelijk sterke programma als een reden voor de opbrengsten benoemt.”

Scholen gebruiken gemeentelijke subsidies of de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om Doelab onderwijs te implementeren. 

 

Informeer bij het samenwerkingsverband wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie of een presentatie neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken!

De voordelen van Doelab op een rij:

 • Gemotiveerde en betrokken leerlingen
 • Passend onderwijs zoals dit bedoeld is
 • Optimale talentontwikkeling
 • Blije leerlingen, ouders en leerkrachten

Doelab werkt onder andere samen met:

Neem vrijblijvend contact op

Doelab Amsterdam B.V.
email

info@doelab.nl

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur

+31 (0)6 461 012 96

KVK nr

76346641